پنج شنبه | 1402/12/03
ما را دنبال کنید

خانه فصلنامه ها ماشین تحریر

ماشین تحریر

در این بخش هر نویسنده حقیقی یک روایت واقعی را مدنظر قرار می‌دهد.

دیدن یا ندیدن: درباره‌ی راه دادن تبلیغات به زندگی

وقتی همه قاقیم: دریافت‌هایی از چند واژه‌ی مرسوم تبلیغات

ترانک: ملاحظاتی برای اسم‌گذاری برند

آخرین مقالات

اعلان

اعلان

در این بخش تاریخچه‌ی تبلیغات در مطبوعات را بررسی می‌کنیم.

اتاق روشن

اتاق روشن

در این بخش گذشته‌ی تبلیغات در ایران را بررسی می‌کنیم.

سایه روشن

سایه روشن

در این بخش روایتی واقعی از صنعت ارتباطات، تبلیغات و برندسازی را بررسی می‌کنیم.

پرونده

پرونده

پرونده بخش مجموعه‌ای و یک‌پارچه‌ی هر شماره از فصلنامه است.

افزونه

افزونه

در این بخش موضوعات مختلف تبلیغات را بررسی می‌کنیم

زوم

زوم

در این بخش به موضوعات مستند می‌پردازیم.

ماشین تحریر

ماشین تحریر

در این بخش هر نویسنده حقیقی یک روایت واقعی را مدنظر قرار می‌دهد.